Робочі зошити для 4 класу НУШ 2021 - 2022

Навчальні посібники для учнів 4 класу НУШ

На четвертому році навчання для школяра настає перший в його житті період серйозної відповідальності: закінчивши четвертий клас, школяр здає ДПА і переходить з початкової школи в середню. Йому належить освоєння нової, більш складної програми. Щоб процес засвоєння інформації проходив без труднощів, школяр повинен заповнити прогалини в раніше засвоєних знаннях, отриманих в попередні роки навчання, а також удосконалити наявні навички. Всього цього неможливо досягти без використання спеціальних навчальних посібників, затверджених Міністерством освіти України.

Для організації правильного процесу навчання необхідне придбання робочих зошитів для 4 класу

Наш каталог представляє робочі зошити з основних предметів для учнів 4 класу, розроблені відповідно до стандартів НУШ (Нова українська Школа). У цих навчальних посібниках найбільш повно відображена нова концепція освіти є в наявності робочі зошити з таких предметів як:

 • я досліджую світ
 • англійська мова
 • українська мова
 • дизайн і технології
 • математика
 • літературне читання

Новітні принципи освітньої стратегії дозволили створити посібник для домашніх і класних робіт з цих предметів, а також матеріали для додаткових занять і дозвілля під час канікул.

Зошити з математики

Обсяг завдань, сформований в робочому зошиті з математики для 4 класу спрямований на освоєння дитиною нумерації чисел до мільйона, а також таких понять як клас і розряд. Але основна увага в посібнику приділяється письмовому додаванню, відніманню, множенню і діленню багатозначних чисел. Учень 4 класу вивчає, створює і вчиться аналізувати поняття дробів з однаковим знаменником.

Зошити з математики надають істотну допомогу в освоєнні рішень простих і складових завдань, в тому числі і нових їх видів. У посібниках відображені завдання, що вивчають основи геометрії: побудова кола, гострого, тупого або прямого кута, а також варіанти математичних виразів рівностей і нерівностей, з літерним і цифровим позначенням.

Функціонал Завдань покликаний допомогти школярам у вирішенні рівнянь, роботі з величинами, а також у засвоєнні таких понять, як швидкість і площа.
Також для учнів 4 класу розроблені спеціальні зошити-тренажери, що розвивають логіку, просторове і критичне мислення, уяву, увагу, пам'ять.
За допомогою цих посібників молодшокласники навчаться порівнянні предметів за різними ознаками, встановленню закономірностей і зв'язків, здатності представляти аргументи на захист своєї думки. Логічне мислення необхідно для дитини в процесі навчання. Математика та її вивчення в початковій школі допомагають стимулювати його розвиток.

Зошити для предмета " Я у світі"

Дитина пізнає світ, починаючи з перших миттєвостей свого життя - з цікавістю вивчаючи все навколо. З віком дитина все більше розширює межі освоєння навколишнього, пізнаючи все більше інформації про світ навколо. Розвивається уява. Завдяки йому, дитина може уявити те, чого не бачив. Незнайомі об'єкти, присутність яких в реальному житті дитини обмежена або неможливо, краще вивчати за допомогою спеціальних посібників, наочним чином, для того щоб закріпити знання і систематизувати їх.

Робота дитини в форматі даних зошитів допоможе йому розвинути такі важливі аспекти, як:

 • Вміння налагоджувати комунікації з людьми різного віку.
 • Здатність працювати в колективі, згладжуючи конфліктні ситуації і знаходячи взаєморозуміння.
 • Можливість приймати рішення самостійно, і відповідати за наслідки прийнятих рішень.
 • Толерантне прийняття різниці між народами, сприйнятливість до принципів духовно-моральних основ, до досягнень світових і національних культур.
 • Уміння добути, проаналізувати, і максимально ефективно застосувати інформацію, отриману з різноманітних джерел.
 • Чітке розуміння мети власних дій, здатність до самоконтролю і адекватної самооцінки.
 • Реалізація простих наукових проектів і досліджень.

Зошити з вивчення світу допоможуть дитині опрацювати теми, закладені у функціонал програми навчання з даного предмету, зрозуміти свою роль і роль сім'ї в рамках суспільства, навчитися бути громадянами своєї країни, заочно відвідати всі країни Європи і світу.

Дизайн і технології

Технологічна частина освітнього процесу для учнів молодших класів може бути реалізована дисциплінами з трудового навчання та інформаційно комунікативної грамотності. За допомогою робочих зошитів для учнів 4 класу можна оптимально організувати робочий процес на заняттях з уроків праці. У зошитах є завдання з комбінування штучних і природних матеріалів, роботи з сировиною пластичних видів, створення рухомих рухомих моделей з картону і паперу, в'язання аплікацій, вишивання, виготовлення квітів і багато чому іншому.

Зошити з української мови

У четвертому класі закінчується освоєння початкового циклу вивчення української мови. Діти не тільки опановують нові знання, вміннями і навичками в роботі з текстом і його граматичними, фонетичними і орфографічними складовими, а також розвитком мови, а й адаптують до свого сприйняття в повній мірі відомості з різних мовних розділів, отримані в процесі навчання в 1-3 класах. Ті мовні знання і вміння, що четвертокласники придбають в процесі навчання в початковій школі, є основою для подальшого вивчення рідної мови в старших класах. Оптимально засвоїти та систематизовано опрацювати матеріали, передбачені програмою навчання, покликані допомогти робочі зошити для 4 класу з української мови.

У зошитах підібрані завдання для:

 • Розвитку грамотного усного і писемного мовлення, умінь правильно формулювати висловлювання і думки, з чітким і послідовним викладом думок.
 • Здатності в письмовій мові швидко придумати текст за озвученими параметрами, задавати актуальні питання, скласти пояснювальну записку, написати твір.

Завдання і вправи, представлені в зошиті, допоможуть закріпити знання про мову і мови, здатність правильно вибудовувати пропозиції і текст, засвоїти частини мови і необхідні орфограми.

Англійська мова

Навчальні письмові посібники з англійської мови допоможуть у засвоєнні таких тем, передбачених програмою, як:

 • назви населених пунктів;
 • покупки та відвідування магазинів;
 • меблі та приміщення;
 • тварини (дикі і домашні);
 • спорт;
 • дозвілля;
 • персонажі дитячих казок і фільмів;
 • подорож по країнах, в яких говорять англійською;
 • транспорт і його види;
 • шкільні розклади.

Посібники наповнені завданнями по закріпленню лексичних і граматичних понять англійської мови. Засвоєння граматичних структур відбувається шляхом застосування мовного зразка в комунікативній ситуації. Правильна граматична структура мови виробляється за рахунок постійного використання мовних схем.

Літературне читання

Учні четвертого класу вже на належному рівні володіють навичками з прочитання і розуміння друкованої інформації. Тому, набуває важливості наступний етап-робота над творами. Формат завдань з літературного читання допомагає освоєнню програмних завдань з цієї теми, таких як:

 • ознайомлення з дитячою літературою різних жанрів і тематики;
 • сприйняття, аналіз та інтерпретація літературних текстів, використовуючи літературознавчі поняття в рамках освоюваної програми;
 • формування соціальних, морально-етичних та естетичних цінностей на основі змісту та художніх образах літературних даних;
 • створення власних висловлювань на основі отриманої інформації;
 • розвиток творчих здібностей.

Склад завдань у зошитах сформований відповідно до принципів курсів (тематично - жанрових, естетичних, літературознавчих, комунікативних).

Робочі зошити для 4 класу для домашніх і класних робіт

Наш інтернет-магазин пропонує робочі зошити для четвертокласників для занять не тільки з основних, але і супутніх предметів - занять музикою, інформатикою, малюванням. Посібники видаються провідними видавництвами держави, у повній відповідності до програми, яка затверджена Міністерством освіти України.

Зошити, зазначені в нашому каталозі, можна придбати як для всього класу або паралелі, так і для персонального використання - вони однаково результативні для навчання при заняттях з репетитором, в школі, а також, як допоміжний засіб при самостійних заняттях з дитиною.
Робочі зошити можуть відрізнятися за видами. Але об'єднує їх одне: Робочий зошит - це ефективний тренажер і своєрідний змістовний репетитор.

Розвивально-ігрові робочі зошити

Зошити у формі ігрових посібників або стікербуків роблять процес навчання більш зрозумілим, цікавим, і доступним для дитини. Для тих дітей, що закінчили третій клас, і перейшли в четвертий, створені цікаві зошити у форматі квест-подорожі. Під час канікул дитина буде з цікавістю займатися за цими зошитами, вдало поєднуючи відпочинок і підвищення інтелектуального розвитку, не перевантажуючись, без втрати отриманих раніше знань.
Проходячи квести, діти будуть виконувати пізнавальні, цікаві завдання, вирішувати завдання і приклади, проходити заплутані лабіринти, заповнювати сканворди, виправляти спеціально допущені помилки, і все це в барвистому оформленні.

Наш онлайн-магазин дає можливість придбати повний асортимент робочих зошитів для 4 класу з усіх предметних напрямків навчального курсу, а також для занять під час канікул.Ці зошити можуть бути призначені для виконання наступних робіт:

 • класний;
 • домашні;
 • самостійний;
 • контрольний;
 • додатковий;
 • з репетиторами;
 • з батьками;
 • позакласний;
 • на канікулах.

Всі ці зошити призначені для освоєння і закріплення навичок з різних навчальних дисциплін.

Використання робочих зошитів найбільш ефективно в поєднанні з іншими навчальними матеріалами, такими, як підручники, словники, таблиці, схеми, наочні матеріали, атласи та ін.

Вчителі початкових класів можуть придбати у нас відповідні методичні посібники.

У нашому магазині представлений найбільш повний асортимент навчальної літератури, необхідної учням 4 класу.

 • Показать по:
 • 15
 • 30
 • 60

Скидка− 0 грн.
Партнерская скидка− 0 грн.
Итого0 грн.

Ваша корзина пуста.